Aanmelden en Contact

Aanmeldprocedure

U kunt zich aanmelden op verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, maatschappelijk werk en op eigen initiatief. De verwijsbrief bevat informatie over: aanmeldklachten, het vermoeden van welke DSM V stoornis, relevante factoren en consultvraag met toelichting. Voorafgaand aan de intake is het mogelijk dat er contact is met de verwijzer over de klachten en mogelijke behandeling. Bij afsluiting van de behandeling of doorverwijzing naar een andere instantie ontvangt de huisarts een eindverslag met daarin de voortgang van de behandeling en de eindscores van de klachtenlijst. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Klik hier door voor meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden

Behandeltraject

De opbouw van een behandelingstraject: een intake bestaat uit het verzamelen van informatie in het gesprek en afname van vragenlijsten, een ROMmeting (deze meting wordt ook aan het eind uitgevoerd om het resultaat van de behandeling te meten), eventueel contact met huisarts, het stellen van de DSM-classificatie, het opstellen behandelplan, bespreken van de wederzijdse verwachtingen, de behandeling zelf waarbij ehealth modules worden ingezet om reguliere face to face gesprekken te combineren met online behandelmodules de ‘blended care’, evaluatie behandeling, afspraken over terugval preventie en een afronding. Als u toestemming geeft wordt uw huisarts geïnformeerd aan het eind van de behandeling door middel van een eindverslag over het verloop, het resultaat van de effectmeting en afronding van de behandeling. Daarna wordt het dossier gesloten en wordt er gefactureerd bij de ziektekostenverzekeraar. Wanneer ook andere zorgverleners of zorginstanties betrokken zijn kan ook, indien gewenst, met hen contact worden gezocht of naar hen gerapporteerd worden. Dit uiteraard uitsluitend in overleg. Tijdens het laatste gesprek kunt u aangeven in de vorm van tips en tops hoe u de behandeling heeft ervaren en of er mogelijk verbeterpunten voor mijn praktijkvoering zijn.

Praktijkadres

Praktijk voor Psychologie Trajectum
BC Rudolf Magnus
Vondellaan 168
3521 GH Utrecht

Telefoon: 06 21402354
E-mail: info@pvpsychologie-trajectum.nl

KVK: 30089144
BTW: 1245.7667.B.02
BANK:  NL59 INGB 0005402731

 

Werkdagen:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 18.00 uur

Telefonisch ben ik van maandag tot en met vrijdag onder kantooruren bereikbaar op:

Wachttijd:

De wachttijd voor het maken van een intakegesprek is langer dan 6 weken. Voor de behandeling is geen wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Vakantie:

Van 20 januari 2020 tot 25 januari 2020

Spoed:

Mijn praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid. Mocht er buiten kantooruren sprake zijn van crisis neemt u dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen u verder verwijzen naar de crisisdienst van de GGZ of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

 

 

Reacties zijn gesloten.