Betalingsvoorwaarden

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Aan u verstrekte nota’s dienen te worden voldaan binnen vier weken na uitschrijven van de declaratie. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan wordt een herinnering verstuurd. Bij de tweede (= laatste) herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht.

VERHINDERD?

Voor een sessie wordt 45 minuten uitgetrokken. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Mocht u te laat komen dan staat u dus minder tijd ter beschikking. U dient zich bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te melden; aan een tijdige annulering zijn geen kosten verbonden. Bij een niet nagekomen afspraak zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren wordt u de helft van het tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering.

De kosten voor een niet-nagekomen afspraak kunnen niet worden gedeclareerd bij de verzekeraar.

Reacties zijn gesloten.