Gegevensverstrekking

Terugkoppeling naar de verwijzer

Goed overleg met uw verwijzer, kan de kans op een succesvol resultaat vergroten. Tijdens de behandeling zal degene die u verwezen heeft, regelmatig door (schriftelijk) op de hoogte worden gesteld over het verloop van de behandeling.

Het kan gedurende de behandeling eveneens wenselijk zijn om overleg te voeren met een andere professional. Dit overleg zal alleen na uw toestemming plaatsvinden.

 

Geheimhoudingsplicht

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  (WGBO), de Beroepscode voor psychologen (zie www.psynip.nl) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Reacties zijn gesloten.