Welkom

Welkom op de website Praktijk voor Psychologie Trajectum

Mijn naam is Christa Straus. Ik ben een zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog en bied hulp binnen de Generalistische Basis GGZ bij mensen met psychische problemen. Daarnaast verricht ik neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek. Ik ben aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP – www.ivp.nl. In dat kader begeleid en behandel ik mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen in het werk.

Voor welke klachten of problemen?

Volwassenen en jongeren kunnen contact opnemen bij angstklachten, depressie, het verwerken van een traumatische ervaring,  aandacht- en concentratie- en geheugenproblemen, overmatig piekeren,faalangst, gestagneerde rouwverwerking, problemen op het werk of sociale angsten. De oorzaken van de klachten kunnen verschillend zijn zoals werk, studie of een relatie.

Manier van werken

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreek ik uw klachten en verwachtingen van een behandeling. De problemen maar ook uw persoonlijke geschiedenis komen aan bod. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt dat op uw behoeften is afgestemd. In de behandelingen maak ik gebruik van concentratietaken Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), technieken uit de schematherapie en de cognitieve gedragstherapie. Huiswerkopdrachten maken vaak deel uit van de behandeling. De werkwijze is concreet, doelgericht en praktisch. Het uiteindelijke doel is om zelf weer verder te kunnen.

Ervaring

Sinds 1997 ben ik werkzaam als psycholoog. In eerste instantie in een revalidatiecentrum waar ik onderzoek deed bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Vanaf 2000 op een interventieafdeling van een Arbodienst. Hier behandelde ik cliënten met een grote verscheidenheid aan psychische problematiek zoals angststoornis, posttraumatische stress stoornis, depressie en burnout. Ook verrichtte ik neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek. Sinds 2012 heb ik een eigen praktijk in Utrecht.

Welke behandelmethoden:

PTSS

Voor een posttraumatische stressstoornis en traumagerelateerde klachten maak ik gebruik van de volgende behandelmogelijkheden: Psycho educatie, Eye Movement Desensitization Reprocessing  (EMDR) en imaginaire exposure als onderdeel uit de geprotocolleerde traumabehandeling Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) Onderzoek laat zien dat deze methoden effectief, veilig en goed toepasbaar zijn bij patiënten met PTSS (zie zorgstandaard Trauma en Stressorgerelateerde stoornissen).

Angststoornissen

Bij angststoornissen wordt cognitieve gedragstherapie (CGT) ingezet als behandelmethode, waarbij ik onder andere gebruik maak van gedragsregistratie, exposure, responspreventie, bewerken van automatische negatieve gedachten, taakconcentratietraining (specifiek onderdeel van de behandeling voor sociale angststoornis), sociale vaardigheidstraining en het activeren van gedrag.
De keuze voor een bepaalde specifieke CGT-interventie, is gebaseerd op het soort klachten en symptomen waarop de behandeling is gericht. Daarnaast kan EMDR (protocol linksom) worden ingezet.

Depressie

Voor de behandeling van een depressie wordt gewerkt met oefeningen en huiswerkopdrachten. De aangeboden interventies zijn probleemoplossende therapie: om te leren problemen in het hier en nu op gestructureerde wijze op te lossen, cognitieve gedragstherapie (CGT), gedragstherapie (GT): het wijzigen van (automatische) denk- en gedragspatronen die depressieve gevoelens uitlokken en in stand houden. In sommige gevallen wordt de mogelijkheid van lichttherapie overwogen. De keuze voor farmacotherapie wordt altijd in overleg met de client en de huisarts genomen.

Voor het doorbreken van hardnekkige gedragspatronen wordt gebruik gemaakt van technieken uit de schematherapie, aangevuld met literatuur ‘Patronen doorbreken’ van Hannie van Genderen.

Er wordt gewerkt volgens de GGZ zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules.

Voor meer informatie over welke methodiek bij voorkeur bij welke klacht gebruikt wordt, zie www.ggzstandaarden.nl.

De zorgstandaard beschrijft wat goede zorg inhoudt gedurende het hele zorgtraject: van preventie en vroeg signalering tot behandeling en nazorg.

Voor informatie over standaarden voor cliënten verwijs ik naar www.thuisarts.nl. Op deze website vindt u informatie over onder andere angstklachten, omgaan met psychische klachten en somberheid.

Reacties zijn gesloten.