Tarieven en vergoedingen

Tarieven 2023
 • Voor 2023 is met alle ziektekostenverzekeraars een contract afgesloten.
 • Als de kosten door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed, zal eerst uw (verplichte) eigen risico in rekening worden gebracht.
 • Om voor vergoeding uit de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen is het een vereiste dat u bent verwezen door uw huisarts.
Zorgprestatiemodel
 • Vanaf 01 januari 2022 wordt de zorg binnen de GGZ bekostigd middels het Zorg Prestatie Model (ZPM), wat inhoudt dat de verzekeraars maandelijks de genoten diagnostiek- en/of behandelsessies zal vergoeden.

 • De tarieven hiervoor zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
  Uw eigen risico wordt dan niet meer per behandeling, maar per kalenderjaar verrekend. Uw recht op vergoeding blijft hetzelfde.

Vergoeding ziektekostenverzekering
 • Op grond van de gestelde diagnose wordt bepaald welke prestatie van toepassing is. De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed.
 • Van belang is onder andere:
  • De aard van de klachten en de duur van de behandeling.
  • De psychische problemen moeten voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis
  • Behandeling bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen worden niet vergoed.
  • Bij welke verzekeraar u bent aangesloten.
  • Welke soort polis u heeft (bijvoorbeeld natura of restitutie).
  • De hoogte van uw eigen risico.
 • Welke behandelingen worden vergoed kunt u navragen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Behandeling op eigen kosten

 • U kunt ervoor kiezen  behandeling zelf te betalen. Dit kan voorkomen als het aantal sessies beperkt is. Dat kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat u uw eigen behandelaar wilt kiezen of omdat u liever niet hebt dat uw verzekeraar toegang heeft tot het medisch dossier.

tarieven2017-2

 • Voor aanvang van de behandeling wordt een afspraak gemaakt over het totaal aantal gewenste sessies.
 • Bijvoorbeeld een intake met 6 vervolggesprekken komt uit op een totaalbedrag van € 625.

Reacties zijn gesloten.