Klachtenregeling

Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

Bij de beroepsuitoefening wordt de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gehanteerd (zie www.psynip.nl).Klachtbehandeling kan, indien een gesprek over de klacht met mij niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van het NIP  (zie www.psynip.nl). GZ-psychologen vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.

Reacties zijn gesloten.